Innowacja

Czy innowacja to nowe modne pojęcie, czy odwieczny proces, który powoduje, że idziemy do przodu? Innowacja jest w zasięgu każdego przedsiębiorstwa, ponieważ zależy, w dużej mierze, od zaangażowania pracowników.

W ramach budowania kultury nakierowanej na innowacyjność oferujemy:

 • Audyt identyfikacji pracowników ze strategią i wartościami firmy,
 • Audyt komunikacji wewnętrznej pod kątem kształtowania pożądanych postaw oraz zarządzania wiedzą,
 • Audyt bieżącego modelu kompetencji i jego modernizację,
 • Audyt systemu wynagradzania,
 • Opracowanie systemu wynagradzania kształtującego pożądane postawy.
 • Opracowanie szczegółowych planów działania, kształtujących pożądane postawy dla obszarów biznesowych firmy.
 • Wypracowanie modelu kompetencji nowoczesnymi metodami warsztatowymi,
 • Rozwiązania budujące organizację samouczącą się,
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i cyfrowego sposobu myślenia,
 • Opracowanie programów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kreatywnego myślenia i wdrażania innowacji
 • Rozwiązania budujące organizację samouczącą się,
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i cyfrowego sposobu myślenia,
 • Warsztaty budowania odporności organizacji na zmieniającą się rzeczywistość,
 • Warsztaty metodą design thinking nakierowane na tworzenie nowych rozwiązań,