Rozwój Organizacji

Struktura organizacyjna i współpraca bez silosów, to kluczowe elementy budowania firmy zwinnej i odpornej na szybko zmieniające się otoczenie. Pracownicy XXI wieku chcą zrozumieć swoją rolę, a nie czytać zakresy obowiązków, chcą współpracować a nie konkurować, chcą prostoty w procesach i redukowania biurokracji.

W ramach tworzenia zwinnej struktury organizacyjnej proponujemy:

  • Warsztaty z poszczególnymi grupami pracowników, aby wypracować definicje ról i zasad współpracy w przedsiębiorstwie,
  • Mapowanie kluczowych procesów w obszarze zarządzania talentami i kultury przedsiębiorstwa,
  • Warsztaty budowania odporności organizacji na zmieniającą się rzeczywistość,
  • Warsztaty metodą design thinking nakierowane na rozwiązanie problemów organizacyjnych,
  • oraz nasze autorskie narzędzie Zespołowego przeglądu struktury organizacyjnej, stanowisk i kompetencji (w skrócie ZPO), dedykowane dla MŚP i pozwalające na szybkie przejście od wartościowania stanowisk do oceny kompetencji pracowników.