Zarządzanie zmianą

Zespół HR odgrywa ważną rolę w przedsiębiorstwie, kiedy przechodzi ono zmiany. Może to być nowy rynek, fuzja, nowa strategia, czy nowy system IT. Trzeba przekonać współpracowników i otoczenie, aby przyjęli nowy projekt, uczestniczyli w nim. Eksperci REVIT.HR wykorzystują doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu wielu projektów mających na celu wprowadzenie zmian w organizacji. Jako firma zapewniamy również pomoc przy przejściu przez okres przemian i przekuciu nowych doświadczeń w nowy sposób zarządzania.

W ramach wspierania w zarządzaniu zmianą oferujemy:

  • Audyt komunikacji wewnętrznej oraz przepływu informacji,
  • Opracowanie strategii komunikacji zmiany do wszystkich interesariuszy,
  • Wspieranie liderów zmiany w jej wdrażaniu poprzez warsztaty, szkolenia i mentoring,
  • Wsparcie w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi.