Wydajność

Wzrost wydajności wiąże się z doświadczeniem pracownika. Jedną ze składowych tego doświadczenia jest kultura przedsiębiorstwa, która zachęca do ciągłego doskonalenia się. Kultury przedsiębiorstwa nie da się kupić na rynku i natychmiast wprowadzić, ponieważ trudno zmienić wieloletnie nawyki. Można jednak na nią oddziaływać. REVIT.HR służy praktycznym doświadczeniem jak zrobić to skutecznie.

W ramach budowania kultury nakierowanej na wydajność i wzrost wartości firmy, oferujemy między innymi:

  • Audyt identyfikacji pracowników ze strategią i wartościami firmy,
  • Audyt komunikacji wewnętrznej pod kątem kształtowania pożądanych postaw oraz zarządzania wiedzą,
  • Opracowanie i wdrożenie  systemu wartości firmy.
  • Audyt systemu wynagradzania,
  • Opracowanie systemu wynagradzania kształtującego pożądane postawy.
  • Opracowanie szczegółowych planów działania, kształtujących pożądane postawy dla obszarów biznesowych firmy.
  • Opracowanie programów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przywództwa, motywacji, różnorodności kulturowej i pokoleniowej.