Kompetencje

Luka kompetencyjna jest jedną z przyczyn spadku konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jej uzupełnienie wiąże się z kosztami rekrutacji i szkoleń. Pomagamy zbudować model kompetencji, który z jednej strony zapewni realizację strategii bez generowania zbędnych kosztów. Nasze podejście do modelu kompetencji jest szczególnie pragmatyczne. Zakładamy, że wiedza jest w XXI w zasięgu ręki a przewagę budują kompetencje miękkie.

Oferujemy: 

  • Audyt bieżącego modelu kompetencji i jego modernizację,
  • Wypracowanie modelu kompetencji nowoczesnymi metodami warsztatowymi,
  • Audyt i modernizację systemu oceny pracowniczej idący w kierunku regularnego przekazywania informacji zwrotnej i regularnych rozmów rozwojowych,
  • Rozwiązania budujące organizację samouczącą się,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych i cyfrowego sposobu myślenia,


oraz nasze autorskie narzędzie Zespołowego przeglądu struktury organizacyjnej, stanowisk i kompetencji (w skrócie ZPO), dedykowane dla MŚP i pozwalające na szybkie przejście od wartościowania stanowisk do oceny kompetencji pracowników.